HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY XÂY DỰNG

hồ sơ năng lực công ty xây dựng
Hồ sơ năng lực công ty xây dựng là một trong những phần không thể thiếu của bất kỳ công ty xây dựng nào. Vì Hồ sơ năng lực được thiết kế bao quát toàn bộ hoạt động và năng lực thi công của công ty xây dựng đó. 

Hồ sơ năng lực của công ty xây dựng được dùng để bỏ thầu các dự án, công trình xây dựng vì vậy việc thiết kế hồ sơ năng lực công ty xây dựng phải được thiết kế đẹp, tinh tế, bao quát và trọng tâm để tạo niềm tin cho người đọc. 

Bạn có thể tự làm hồ sơ năng lực, tuy nhiên nếu bạn cần thiết kế hồ sơ năng lực chuyên nghiệp đồng bộ hóa với thương hiệu, website, video ... và có thể quảng cáo truyền thông trên internet giúp mọi người biết đến hãy liên hệ với chúng tôi

CÁCH LÀM HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY XÂY DỰNG

1. Giới thiệu về công ty xây dựng
Đầu tiên bạn cần giới thiệu bao quát toàn bộ hoạt động của công ty 

2. Giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của công ty xây dựng 
Trong lĩnh vực xây dựng rất rộng lớn, hãy chọn cho mình 3-5 sản phẩm dịch vụ chính để giới thiệu chi tiết\

3. Giới thiệu về nguồn lực của công ty 
    Nguồn lực về nhân sự, Nguồn lực về cơ sở vật chất: Văn phòng làm việc,  Nguồn lực về trang thiết bị

4. Giới thiệu các dự án xây dựng đã và đang triển khai 

5. Liên hệ: Các thông tin liên hệ của bạn